Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR

SEMMO je hlavním řešitelem projektu výzvy 13/2019 „Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR“ financovaného ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2019 – programu EFEKT.

Vedle SEMMO jsou dalšími odbornými partnery PORSENNA o.p.s. a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM).

Projekt bude realizován v období 1. 9. 2019 – 31. 12. 2020.

Po provedení analýzy stavu energetického managementu (EM) ve městech a obcích je hlavním cílem projektu diskutovat s věcně příslušnými resorty a partnery (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Sdružení měst a obcí ČR a dalšími) možnosti širšího rozvoje EM na lokální úrovni a na základě série workshopů s městy a uvedenými resorty připravit věcná doporučení pro systematický koncept podpory EM v ČR.

Projekt je rozdělen do následujících dílčích fází:

  1. Analýza úrovně fungování energetického managementu ve městech a obcích ČR
  2. Definování potřeb měst a obcí v oblasti udržitelné komunální energetiky (legislativní, finanční, systémové, apod.)
  3. Návrhy na zavedení, rozvoj EM v českých městech a obcích včetně příkladů ze zahraničí
  4. Systematický koncept podpory EM na lokální úrovni v ČR, včetně kompetencí jednotlivých rezortů (MPO, MŽP, MV, MMR)
  5. Požadavky na rozvoj energetického managementu v ČR.