Výstupy

Příručka - Metodický návrh pro veřejnou správu

Příručka Metodický návrh pro veřejnou správu – Energetický management krok za krokem v elektronické verzi.

WS7: Závěrečný seminář, 8.12.20

Prezentace všech řečníků ze závěrečného semináře a záznam z on-line setkání.

Záznam celé akce si můžete vyžádat na vanova@semmo.cz.

WS6: Systematický koncept rozvoje EM

Představení doporučení pro systematický koncept podpory EM na lokální úrovni v ČR, včetně kompetencí jednotlivých rezortů (MPO, MŽP, MV, MMR).

WS5: Návrhy na podporu EM a osnova příručky

Prezentace z říjnového workshopu s návrhy na podporu energetického managementu ze strany státní správy a návrh osnovy metodické příručky.

WS4: Řízené rozhovory se zástupci měst a obcí

Prezentace uskutečněných devíti rozhovorů se zástupci měst a obcí, shrnující detailnějších vhled k bodům dotazníků.

WS3: Druhé dotazníkového šetření a jeho výsledky

Výsledky pilotního dotazníkového šetření ohledně stavu EM v českých městech a obcích.

WS2: Pilotní dotazníkové šetření

Prezentace z únorového workshopu shrnující výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na přelomu roku 2019/2020.

Dotazník pro pilotní šetření

Finální návrh dotazníku pro šetření o stavu energetického managementu ve městech a obcích ČR.

WS1: Představení projektu

Prezentace z první setkání projektového týmu se zástupci vybraných resortů.